Ook fietsers kunnen beboet worden!

Als fietser ben je kwetsbaarder in het verkeer, je hebt minder bescherming, bent minder goed zichtbaar en hebt meer last van een slecht wegdek, en ook wind en andere omstandigheden kunnen je uit balans brengen. Echter als fietser kun je ook beboet worden!

groot verschil

Dit betekent ook dat je als fietser, zeker in de bebouwde kom, bij een ongeval vaak in een betere positie verkeert dan een automobilist als het gaat om een eventuele aansprakelijkheid. Een groot verschil tussen fietsen en auto’s is natuurlijk het ontbreken van een kentekenplaat, speed-pedelecs buiten beschouwing gehouden. Dit betekent dat je als fietsers rechtstreeks aangehouden moet worden om een boete te krijgen, terwijl je als automobilist via je kenteken geregistreerd kunt worden. Dit zorgt ervoor dat in verhouding veel minder fietsers dan automobilisten een boete krijgen. Toch bestaan boetes voor fietsers wel degelijk.

Uitzonderlijke regels voor fietsers

Voor een fietsers gelden een aantal uitzonderingen op regels die wel voor andere verkeersdeelnemers gelden. Zo mag je als fietser andere verkeersdeelnemers – uitgezonderd fietsers –rechts inhalen en mag je met z’n tweeën naast elkaar rijden (zolang je het andere verkeer niet hindert).

Verder mag je – als dit wordt aangegeven – bij een rood stoplicht rechts afslaan. Wel moet je dan voetgangers en andere gebruikers van het trottoir en links afslaande, tegemoetkomende bestuurders voor laten gaan. Daarnaast geldt er voor fietsers geen maximumsnelheid, tenzij deze op het wegdek is aangegeven. En zelfs dan gaat het vaak om een snelheid die je als fietser waarschijnlijk niet zult halen.

Boetes

Verkeersovertredingen van fietsers worden nog afgehandeld volgens de Wet Mulder uit 1989. De regelgeving die gehanteerd wordt, is gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990. Als fietser kun je de volgende boetes krijgen. Als er in plaats van een bedrag ‘Openbaar Ministerie’ staat, betekent dit dat het Openbaar Ministerie de hoogte van de boete bepaalt.

aanwijzingen of bevelen

Niet meewerken aan een onderzoek kan je een boete opleveren van €90. (Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een onderzoek naar psychomotorische, oog- en spraakfuncties, een speekselonderzoek of een adem-/alcoholcontrole.)

Niet opvolgen aanwijzingen opsporingsambtenaar: Openbaar Ministerie
Niet opvolgen van bevelen na een overtreding: €140

Inhalen en positie op de weg

Niet zoveel mogelijk rechts houden: €90
Niet links inhalen (van fietsers): €90
Links inhalen van een bestuurder die linksaf wil slaan: Openbaar Ministerie
Inhalen vlak voor een voetgangersoversteekplaats: Openbaar Ministerie

Rijgedrag

Blokkeren van een kruispunt: €90
Niet gebruiken van het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad: €55
Bij ontbreken van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, niet gebruiken van de rijbaan: €55

Rijrichting

Het spreekt voor zich dat je niet tegen de toegestane richting in mag rijden. Dit geldt voor alle soorten wegen en rotondes. Hierop staat een boete van €35.

Spookrijden

Onder spookrijden wordt hier verstaan: het rijden op een autoweg of autosnelweg met een fiets. Hiervoor kun je een boete krijgen van €150.
Wegen die voor bepaald verkeer zijn bestemd, bijvoorbeeld bus- of trambanen, moet je als fietser vrijhouden. Overtreding van deze regel resulteert in een boete van €55.

Voorrang en afslaan

Voor het niet verlenen van voorrang kun je een boete krijgen van €90. Het gaat hierbij om alle vormen van voorrang: bestuurders van rechts, bestuurders op een verharde weg, trambestuurders, en voertuigen met optische en geluidssignalen, maar ook om het blokkeren van een overweg.

Bij het afslaan moet je altijd rekening houden met andere weggebruikers. Als je het tegemoetkomend verkeer of het verkeer naast je niet voor laat gaan, ben je strafbaar en kun je een boete krijgen van €90 euro. Het afslaan zonder richting aan te geven, wordt bestraft met een boete van €35.

Ook mag je als fietser geen militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete van €35.

Parkeren en stilstaan

Je mag met je fiets niet op zo’n manier stilstaan dat je het andere verkeer in gevaar brengt of hindert. Hiervoor kun je een boete krijgen van €55.
Het parkeren van je fiets op een andere wijze dan is toegestaan, is strafbaar en levert een boete op van €35.

Verlichting

Op de fiets moet je zorgen voor goed werkende verlichting. Dat betekent onder andere dat je zowel een werkend voor- als achterlicht moet hebben. Ontbreekt een van de twee, dan kun je hiervoor een boete krijgen van €35 in de bebouwde kom en €55 buiten de bebouwde kom. Het bedrag van €55 geldt ook voor verlichting die niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Voetgangers

Je bent strafbaar als je in bepaalde situaties voetgangers niet voor laat gaan. Hierbij moet je denken aan slechtzienden of mensen die zich moeilijk voortbewegen. Ook voetgangers en gehandicaptenvoertuigen die gebruik willen maken van een voetgangersoversteekplaats krijgen voorrang. De hoogte van de boete bij overtreding van deze regels wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Negeren van verkeerslichten

Voor het negeren van verkeerslichten, waaronder stoplichten en overweglichten, kun je een boete krijgen van €90. Dit geldt ook voor verkeerslichten die voor andere weggebruikers bedoeld zijn. De enige uitzondering geldt voor het negeren van het rijstrooklicht dat een busbaan aanduidt. Hiervoor bedraagt de boete €55.

Gebruik van een telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur tijdens het fietsen is verboden. Als je betrapt wordt, kun je een boete krijgen van €90.

Overige overtredingen

Het vervoeren van een kind onder de 8 jaar op een onveilige zitplaats: €55.
Het belemmeren van een bus bij het wegrijden: €55.
Overschrijding van doorgetrokken streep met verkeer in één richting: €55.
Gebruik van verdrijvingsvlak of puntstuk en overschrijding doorgetrokken streep met verkeer in beide richtingen: €90.
Niet stoppen voor een stopstreep: €35.

(Bron: Auto en Vervoer)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!