Week van het Geld 2018 met voorstelling: ‘Wanneer ben je Rijk?’

De gemeente Emmen start de Week van het Geld 2018 met de voorstelling ‘Wanneer ben je Rijk?’  Leerlingen van 25 basisscholen kijken deze week naar de voorstelling.

Loods13

Op maandag 12 maart gaat de Week van het Geld 2018 van start in het theater van Loods13 met de voorstelling ‘Wanneer ben je Rijk?’. In totaal gaan 615 leerlingen van 25 basisscholen in de gemeente Emmen de voorstelling bekijken. De 25 basisscholen krijgen van Loods13 een lesbrief waarmee ze de voorstelling kunnen nabespreken. Loods 13 is een ‘Ontwikkelplek voor theater in Noord-Nederland’.

Gastlessen door B&W

In samenwerking met Stichting Knip en Sedna biedt de gemeente Emmen deze week ook gastlessen aan over omgaan met geld op het voortgezet onderwijs. Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen helpen mee met deze gastlessen op het Carmelcollege, Terra College, Esdal College en De Atlas Renn4.

Leren omgaan met geld

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat mensen er hun hele leven profijt van hebben wanneer ze in hun jeugd hebben geleerd om om te gaan met geld. Gemeente Emmen vindt het daarom belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld, zodat zij later niet te maken krijgen met financiële problemen. Financiële educatie helpt daarbij.

Grote verandering voortgezet onderwijs

De eerste grote verandering in ons financiële leven is wanneer we van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Tieners gaan dan naar een omgeving waar het makkelijker is om geld uit te geven. Er zijn meer verleidingen, ze moeten zelf keuzes maken en er is groepsdruk. Daarnaast krijgen scholieren vanaf dat moment vaak meer geld tot hun beschikking. Zoals kleedgeld, geld voor het kopen van eten op school en vaak ook een telefoonabonnement waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.

Meer informatie: https://www.weekvanhetgeld.nl/