Doneeractie van start voor Fighting Cancer

Fighting Cancer, begonnen als een spontaan initiatief in 2016, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk begrip. Het haken en breien van de Chemomuts heeft intussen een brede en maatschappelijke belangstelling mogen ondergaan.

haken en breien

Het spontane initiatief van een moeder en dochter Dijck uit Barger-Compascuum is intussen uitgegroeid tot een landelijk goed doel: Fighting Cancer, de naam zegt alles al. Het zijn voornamelijk dames die de afgelopen jaren mede aan het haken en breien zijn geslagen. Al deze vrijwilligers hebben maar één doel voor ogen: met de door hun gefabriceerde hoofdbedekkingen zoveel mogelijk (ex-) kankerpatiënten ondersteuning te bieden.

gratis

Al de patiënten, mannen, vrouwen en kinderen, die door de bijwerking van een chemokuur hun hoofdharen zijn verloren, kunnen volledig gratis over de door Fighting Cancer beschikbaar gestelde hoofddeksels beschikken.

40 ziekenhuizen

De intussen zogenoemde Chemomutsen worden in inmiddels ruim 40 ziekenhuizen gratis aangeboden op zowel de oncologieafdelingen alsook de diverse informatiecentra, waaronder het UMCG in Groningen.

eigen budget

Alle door de allemaal vrijwilligers gemaakte Chemomutsen worden tot op heden nog steeds uit eigen budget betaald. Maar ook de verpakkings- en verzendkosten komen voor eigen rekening. Zo af en toe ontvangt Fighting Cancer wat kleine donaties waarvan weer wat materiaal gekocht kan worden. En ook wordt er af en toe spontaan wat materiaal naar de organisatie gebracht. Geweldig dit alles!

doneer-actie stichting

Echter doordat het genomen initiatief zo’n succes is geworden, is er intussen een noodzakelijke doneeractie van start gegaan. Via deze doneer-actie hoopt Fighting Cancer voldoende financiële middelen in te kunnen zamelen om, naast een verruiming van het beschikbare budget, ook een stichting op te kunnen richten. Hiermee kan de organisatie van Fighting Cancer nog betere en nog meer bijdragen leveren.

Steunt u ook het geweldige initiatief van Fighting Cancer? Via deze link komt u op onze pagina van de website doneeractie.nl  terecht.

Fighting Cancer is ook uw hulp nodig om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren.  Kijk ook eens op de Facebookpagina Fighting Cancer voor meer en actuele informatie.