Nieuw Leerwerkbedrijf voor uitvoering Participatie- en Leerplicht/RMC-taken gemeente Emmen

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuw Leerwerkbedrijf (Menso NV) voor de uitvoering van de Participatie- en Leerplicht/RMC-taken van de gemeente Emmen verantwoordelijk.

een van de eerste gemeenten

Het nieuwe Leerwerkbedrijf is vanaf dgenoemde datum verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatie- en Leerplicht/RMC-taken van de gemeente Emmen. De gemeente Emmen plaatst als een van de eerste gemeenten in Nederland deze werkzaamheden buiten de deur. Menso NV begeleidt werkzoekenden die met een afstand tot de arbeidsmarkt kampen, naar werk.

reguliere baan

Wethouder Bouke Arends: “Bij de gemeente Emmen willen we dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering en zoveel mogelijk mensen een reguliere baan hebben. Ik ben van mening dat ieder talent een werkplek in onze samenleving verdient. Menso NV maakt zich hier straks sterk voor.”

Waarom een nieuw leerwerkbedrijf?

Menso NV is onder andere opgericht om de dienstverlening richting werkzoekenden te verbeteren. Door de komst van de Participatiewet is de doelgroep groter geworden. Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van werken. We gaan nog creatiever kijken naar de mogelijkheden van de werkzoekende en meer maatwerk leveren. In samenwerking met maatschappelijke partners en werkgevers in de regio pakt Menso NV deze opdracht op.

gestelde doelen behalen

Met de komst van Menso NV start Heidy Postma als directeur. Op dit moment is mevrouw Postma afdelingsmanager Leren en Werken bij de gemeente Emmen. Samen met haar managementteam en medewerkers gaat zij met enthousiasme aan de slag om de gestelde doelen te behalen en werkzoekenden te begeleiden naar een passende baan.

Welke diensten gaat Menso NV leveren?

De dienstverlening van Menso NV bestaat uit de volgende onderdelen:

– Het stimuleren van bedrijven om werkzoekenden in dienst te nemen of een werkplek te bieden en hen hierbij te ondersteunen en te faciliteren;
–  Begeleiding in ondersteuning van personen die vallen onder de Participatiewet bij hun ontwikkeling naar werk of (terug) naar school;
– De uitvoering van de Leerplichtwet en uitvoering geven aan RMC-taken;
– De uitvoering van taken in het kader van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Menso NV versus EMCO-groep

Menso NV maakt in haar dienstverlening gebruik van de infrastructuur van EMCO-groep. Het zijn twee aparte organisaties die in de praktijk nauw met elkaar samenwerken. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor de verhuizing. Want per 1 januari 2018 verhuizen alle medewerkers van de voormalige afdeling Leren en Werken naar het bedrijfsverzamelgebouw, waar ook de EMCO-groep gevestigd is, aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen.