Ruim 327.000 Euro aan bijstandsfraude opgespoord

De gemeente Emmen heeft in het eerste half jaar van 2017 een bedrag van ruim 327.000 Euro aan bijstandsfraude opgespoord voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Het ten onrechte uitgekeerde bedrag aan bijstandsfraude wordt teruggevorderd. Er zijn onder andere 61 uitkeringen aangepast, 27 uitkeringen beëindigd en op meerdere bankrekeningen en auto’s is beslag gelegd.

Fraude of nalatigheid?

Het komt voor dat mensen onbewust frauderen. Mensen geven een wijziging in hun situatie niet juist of niet op tijd door waardoor die persoon ten onrechte een (hogere) bijstandsuitkering ontvangt. Ook dit is bijstandsfraude en ook dat heeft consequenties. Daarom is het belangrijk dat mensen hun gegevens goed controleren en een wijziging in de persoonlijke situatie doorgeven om een boete te voorkomen. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

Onjuiste opgave persoonlijke informatie

Bij de fraudegevallen ging het in de meeste gevallen over onjuiste opgave van de woonsituatie en partnerfraude (het niet doorgeven van samenwonen met een partner), gevolgd door het niet opgeven van inkomsten.

Voorkomen

Een uitkering is bedoeld voor mensen die er recht op hebben. Onrechtmatig gebruik van uitkeringen wordt daarom aangepakt door de gemeente. De komende jaren wordt ingezet op het voorkomen van bijstandsfraude door het geven van voorlichting. Na de aanvraag van een uitkering wordt de klant uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst waar de rechten en plichten worden verduidelijkt. Als de klant een uitkering ontvangt, is er regelmatig contact met de klant om onbewuste fraude te voorkomen. Daarnaast wordt er speciale aandacht aan besteed in artikelen in de klantenkrant en in persberichten.