Veranderingen arbeidsmarkt gemeente Emmen onderzocht

De veranderingen op de arbeidsmarkt worden in de gemeente Emmen onderzocht door de Rekenkamercommissie. Is de gemeente Emmen klaar voor veranderingen op de arbeidsmarkt?

Dalend inwonersaantal

De groei van het aantal inwoners is voor veel gemeenten in Nederland niet meer vanzelfsprekend. In Emmen daalt sinds 2010 het aantal inwoners. Deze daling zet de komende decennia door. Ook verandert de samenstelling van de bevolking: er zijn meer ouderen en minder jongeren. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt in Emmen. Bedrijven zouden weleens moeilijker aan personeel kunnen komen en dat remt de Emmense economie.

Onderzoek

De Rekenkamercommissie Emmen (RKE) wil weten of het beleid van de gemeente voldoende rekening houdt met deze veranderingen. Daarom gaan zij onderzoek doen naar de bevolkingsontwikkeling en de gevolgen daarvan.. Het onderzoek is net gestart en in december worden de resultaten verwacht die aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Stec Groep uit Arnhem voert het onderzoek uit.

Economie en arbeidsmarkt

De verwachting is dat het aantal inwoners tot 2040 daalt en de samenstelling van de bevolking verandert. Deze verwachte ontwikkeling heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt en de economie. Winkels, bedrijven en voorzieningen kunnen moeilijk aan personeel komen om mensen die met pensioen gaan te vervangen. Hierdoor kunnen bedrijven failliet gaan. De gemeente heeft het versterken van de economie en de werkgelegenheid hoog op de agenda staan en heeft daarom een nieuw economisch beleid vastgesteld. Ook heeft de gemeente Emmen zich aangesloten bij verschillende regionale en provinciale initiatieven om de kansen die er zijn te benutten.

effectief beleid?

De RKE wil weten of het college en de gemeenteraad voldoende rekening houden met de afname en veranderende samenstelling van de bevolking als het gaat om het economisch en het arbeidsmarktbeleid. Heeft de gemeente Emmen een effectief beleid uitgestippeld? En staan de resultaten in verhouding tot het geld dat de gemeente er aan uitgeeft?

RKE

De gemeenteraad controleert of het college van Burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De RKE is onafhankelijk en helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Onderzoek doen naar het beleid is een manier om erachter te komen of de resultaten op een goede manier zijn gehaald. De RKE geeft als het nodig is advies over wat er beter kan.

 

error: De inhoud van deze website is beschermd !!