Verrassend meer Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) ingezameld in Emmen dan verwacht

Er is verrassend meer Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) ingezameld in de gemeente Emmen dan oorspronkelijk verwacht werd. Het is maar liefst bijna drie keer zoveel!

verrassend meer pmd ingezameld

In de eerste maanden na de invoering van een derde container, voor huishoudens die al een container hadden, is in Emmen verrassend meer plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) ingezameld. Een belangrijke meespelende factor is, dat maar liefst 97 procent van de bevolking de PMD-container op vrijwillige basis aanvaardde.

drie keer zoveel

In vergelijking tot 2016 werd bijna drie keer zoveel PMD aan de straat gezet. De hoeveelheid restafval daalde met 8 procent in januari en 13 procent in februari. Gemiddeld werd in 2016 maandelijks 73.000 kg Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons in Emmen ingezameld. In de maand januari, toen alle huishoudens een derde container tot hun beschikking hadden, steeg de inzameling naar 209 ton. De maand februari laat met 204 ton eenzelfde beeld zien. Dit is bijna drie keer zoveel ten opzichte van het gemiddelde in 2016.

veranderingen

Inwoners van appartementencomplexen in Emmen krijgen ook te maken met veranderingen in de afvalinzameling. Alle bovengrondse containers worden in opdracht van de gemeente Emmen door Area vervangen voor ondergrondse containers met een pasjes-systeem. Daardoor wordt illegaal gebruik van deze containers verder tegengegaan.

winkelcentra

Op sommige locaties komt ook een PMD-container. De verwachting is dat rond de zomer de eerste containers worden vervangen. Daarnaast plaatst Area in opdracht van de gemeente Emmen het komende jaar dertien extra sorteerstraten nabij winkelcentra. Hier kunnen inwoners hun papier, glas, textiel en PMD kwijt. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

informatie

Meer informatie over de veranderingen in de afvalinzameling is te lezen op www.afvalscheidtumee.nl. Dit is een gezamenlijke website van de gemeente Emmen en Area.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!