Aantal leegstaande winkelpanden centrum Klazienaveen stijgend

De landelijke trend van leegstaande winkelpanden in centra van dorpen en steden is sinds enkele jaren nog duidelijker zichtbaar dan in Klazienaveen. Echter ook het aantal leegstaande winkelpanden in het centrum van Klazienaveen is stijgend.

Kranig

Tot op heden heeft het centrum van Klazienaveen zich kranig gehouden tijdens de recessiejaren. Vorig jaar nog, besteedde RTV Drenthe in een reportage aandacht aan dit onderwerp. In deze reportage, gemaakt door Serge Vinkenvleugel van RTV Drenthe, werd geconstateerd dat het in Klazienaveen erg levendig bleef en dat het centrum nog steeds weinig last had van leegstand t.o.v. de landelijke cijfers.

RTV Drenthe_centrum Klazienaveen
Dick Foorthuis geïnterviewd door Serge Vinkenvleugel (RTV Drenthe) 19-11-2016

De gemeente Emmen moest eind 2016 genoegen nemen met een leegstand van 11,01 %, terwijl de gemeente Coevorden daarentegen een 16,42 % aan beschikbare vloeroppervlakte leegstand had. De landelijke stijging van leegstand heeft op hetzelfde moment een recordhoogte bereikt van ruim 17%. Vanuit deze cijfers gezien, doet de gemeente Emmen het inderdaad lang zo slecht nog niet.

klazienaveen

Echter is er ook in het winkelcentrum van Klazienaveen de afgelopen 3 maanden een flinke stijging van het leegstaande winkelpanden te bemerken. Met een telling deze week gehouden, staan er nu op dit moment circa 20 winkelpanden leeg. Om een paar voorbeelden te noemen: voormalige Barrage, oude apotheek, Ollies, Vögele, Henri’s Bloemenshop, oude Rabobank; Pets Place gaat verhuizen, Sapho wordt Pearl, De Huyskamer heeft gelukkig een nieuwe huurder. Ook gonzen de geruchten dat er nog één, of zelfs twee panden leeg dreigen te komen staan.

bakker bos
Bakker Bos daarentegen neemt het initiatief en opent in de voormalige schoenreparatiezaak binnenkort een koffieshop met gebak en vers belegde broodjes

top4sportOnlangs is er nog een bijeenkomst gehouden waarbij bewoners inspraak kregen over de eventueel te ontplooien activiteiten in de oude locatie van Top4Sport. De organisatoren konden met hun ideeën echter geen enkel draagvlak creëren bij de flatbewoners die er boven wonen.

leegstandGeen fraai gezicht, al deze leegstaande winkelpanden. In veel steden en dorpen zie je creatieve oplossingen om het aangezicht wat te verfraaien. Tijd voor Klazienaveen om actie te ondernemen om de leegstand niet te camoufleren zoals andere plaatsen en steden het doen, maar om het brede probleem proberen op te lossen om zodoende nog meer verpaupering te voorkomen. Het lijkt geen eenvoudige opgave te worden om dit probleem wat ook in Klazienaveen al een beetje zijn kop opsteekt, op te lossen.

overaanbod

Volgens Compendium, is er in Nederland een overaanbod aan vierkante meters detailhandel. Het gemiddelde, volgens de informatie van de overheid, is dat er ruim 10% van de winkelvloeroppervlakte leeg staat in 2016. Dit percentage is stijgende sinds 2006.

Ook zijn er grote regionale verschillen. De winkelleegstand concentreert zich vooral aan de randen van Nederland.  Echter voor een (groot) deel in krimpgebieden zoals in Friesland en delen van Groningen is de leegstand behoorlijk hoger.