De taakstelling voor Beschut Werken is in de gemeente Emmen wel succesvol! Al 36 mensen participeren in samenleving via Beschut Werken. landelijke trend De gemeente Emmen heeft in