‘Kerst met Van Gogh’ videoprojectie op kerktoren Nieuw-Schoonebeek

Kerst-met-van-Gogh-3webRegio/Nieuw Schoonebeek – ‘Kerst met Van Gogh’, een videoprojectie op de kerktoren van Nieuw-Schoonebeek op 8 en 9 december.

In oktober 1883 schilderde Vincent van Gogh een olieverfschilderij met daarop de kerktoren van Nieuw-Schoonebeek en het voormalige Nicolaaskerkje van Schoonebeek. Op het kerkhof van het Schoonebeeker kerkje werd in 2022 door vrijwilligers de Van Gogh Beleeftuin aangelegd, die sindsdien als pluktuin voor bloemen, kruiden en fruit voor de bezoekers in gebruik is.

Op 8 en 9 december 2023 wordt op de kerktoren van de voormalige Bonifacius-kerk in Nieuw-Schoonebeek een videofilm gepresenteerd met een beeldverhaal over kerst, sneeuw, historische winterbeelden uit Nieuw-Schoonebeek en speciaal met AI gemaakte nieuwe beelden van Vincent van Gogh. Op twee avonden wordt een speciaal ontwikkelde video getoond, die wordt geprojecteerd op drie zijden van de voormalige kerktoren van de Bonifacius-kerk in Nieuw-Schoonebeek.
De videoprojectie valt samen met een kerstmarkt in en rondom Museum Janning aan de Europaweg 143a in Nieuw-Schoonebeek. Deze kerstmarkt is te bezoeken op dezelfde dagen als de videoprojectie, van 15:00 tot 21:00 uur. Een levende kerststal en kerstbomen verwelkomen het publiek. Het museum met kerkelijke kunst is open en uiteraard ontbreken een aantal kerststallen niet.
En iedereen wordt vanaf het begin van de avond verrast met een schitterende presentatie op de kerktoren. Het is een videoprojectie die ongeveer 20 minuten duurt en doorlopend is te zien.

Kerst en familie Van Gogh

De decembermaand was belangrijk voor de familie Van Gogh. Het hele Brabantse gezin kwam dan bij elkaar om Sint-Nicolaas, kerst en oudjaar te vieren. Moeder Van Gogh schreef over de kerst: ‘In de voorkamer in de suite was de mooie boom zo hoog als de kamer. Achtenveertig kaarsjes en zes ballonnetjes. Vijgen, sinaasappelen, appelen, hazelnoten in goudpapier, rolletjes chocolade van tante Mietje en goud en zilver papier. Voor de acht meisjes ieder een naaikistje en schort, verder bufanten en wanten. Speelgoedpijpjes, portemonnees voor de jongens. Toen getrakteerd op St. Niklaas koek, chocolade en krentenkoekjes. De boom was zo prachtig, zij zongen lief en Pa sprak hen toe, en zo ging ieder oud en jong voldaan naar huis.’

Vincent schreef in 1877 aan zijn broer Theo: ‘Het is mij behoefte om U weer eens te schrijven want ik denk dikwijls aan U en verlang zeer naar Kerstmis wanneer wij elkaar weder hopen te zien.─ Nu, de donkere dagen voor kerstmis zijn reeds in het gezigt en daarachter ligt kerstmis even als het vriendelijk licht van de huizen achter de rotsen en het water dat er tegen aan slaat op een donkeren avond. Een lichtpunt was dat kerstfeest altijd voor ons en dat blijve het. […] Jongen ik verlang zoo naar Kerstmis en naar huis en naar U.’

Van Gogh werd geïnspireerd door de kleuren van kerst: ‘Dezer dagen, de donkere dagen voor Kerstmis, lag er sneeuw. Alles herinnerde toen aan die middeneeuwsche Sch[ilder]ijen van Boeren Breugel o.a. en van zooveel anderen die het eigenaardig effekt van rood & groen, zwart & wit zoo treffend hebben weten uit te drukken.’
In december 1882 – een jaar voordat Vincent naar Drenthe kwam – stuurde Vincent een gedicht van de Nederlandse dichter Eliza Maurillard naar zijn broer Theo ‘om te toonen dat ik het Kerstmis- en oudejaarssentiment hoog respecteer’:

Bij stillen nacht

Vaak brengt bij stillen nacht
’t Geheugen voor mijne oogen,–
Terwijl ’k den slaap nog wacht,–
De dagen, die vervlogen:
Den lach, ’t geween
Van lang geleen:
De min, toen uitgesproken;
Den blik vol glans
Geloken thans,
De harten – nu gebroken
Zoo brengt bij stillen nacht
’t Geheugen voor mijne oogen
Terwijl ’k den slaap nog wacht
De dagen – die vervlogen.

Als mijn gedachte omvat
De beelden van die allen
Die ’k, als het najaarsblad,
Rondom mij heb zien vallen,
Dan is ’t me, als een,
Die gansch alleen
Een feestzaal door blijft zwerven
Waar ’t licht gedoofd
En ’t groen beroofd
Van frischheid is en verven.–
Zoo brengt bij stillen nacht
’t Geheugen voor mijne oogen –
Terwijl ’k den slaap nog wacht –
De dagen, die vervlogen.

Museum Janning

Museum Janning is vernoemd naar pastoor Hein Janning (1914-1980), die bekendheid genoot als kunstschilder en verzamelaar van kerkelijke kunst. Het museum is gevestigd in de voormalige R.K.-pastorie in Nieuw-Schoonebeek. De collectie van Hein Janning werd tientallen jaren tentoongesteld in een kerk in Workum, maar verhuisde in 2020 naar de voormalige pastorie in Nieuw-Schoonebeek, dat ingericht is als Museum Janning en dat op 1 april 2023 officieel werd geopend. Hein Janning werd geboren in Nieuw-Schoonebeek en groeide hier op. Naast schilderijen van pastoor Janning zijn in de pastorie onder andere relikwieën, goud en zilverwerk, glas-in-lood ramen, een muntenverzameling en houtsnijwerk te bewonderen. Een groot deel van de collectie bevat kunststukken die door Hein Janning en van de Noord-Hollandse verzamelaar Joz van Aerle zijn ‘gered’ van de modernisering binnen de katholieke kerk.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!