Ondermijnende criminaliteit baart gemeente zorgen

gemeentehuis_6483Emmen/Regio – Ondermijnende criminaliteit, de aanpak van woonoverlast en het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2023 belangrijke speerpunten in het uitvoeringsplan Veiligheid van de gemeente.

Ook een veilig verloop van evenementen en het verminderen van het aantal verkeersongevallen zijn belangrijke ambities op het gebied van veiligheid. “Door de uitvoering van dit plan willen we de veiligste grote gemeente van Nederland blijven”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout.
Volgens de burgemeester blijft veiligheid continu de aandacht vragen. “We zien al enkele jaren dat de klassieke criminaliteit daalt en verschuift naar de digitale omgeving. Instellingen, bedrijven, maar ook gemeenten hebben dat al ondervonden. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarom willen we het komende jaar het bewustzijn van instellingen, bedrijven en onze inwoners vergroten en hen weerbaarder maken. Om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercrime.”

Gebruik van data

De gemeente maakt in toenemende mate gebruik van data om inzicht te krijgen in actuele veiligheidsthema’s. De beschikbare data wordt samen met de politie beoordeeld en dienen als basis voor vervolgacties. Van Oosterhout: “Zo kunnen we capaciteit gericht inzetten en de effecten meten.”
In het komende jaar wil de gemeente meerdere databronnen gebruiken en aan elkaar koppelen. Een van die bronnen is de Veiligheidsmonitor dat bestaat o.a. uit een enquête die elke vier jaar naar inwoners wordt verstuurd en onder andere de veiligheidsbeleving meet.

Voorkomen

De gemeente wil ook experimenteren met voorspellende data Dat moet er in de praktijk bijvoorbeeld toe leiden dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen. Daarbij werkt de gemeente samen met zorgverleners, schuldhulpverlening, politie en Veilig Thuis Drenthe. Op dezelfde wijze probeert de gemeente zich een beeld te vormen van jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar die het risico lopen in de drugscriminaliteit te belanden. De beschikbare gegevens zijn belangrijk om een plan van aanpak op te stellen.

Woonoverlast

In het uitvoeringsplan wordt ook stilgestaan bij het terugdringen van woonoverlast. De conclusie is dat woonoverlast vaak ontstaat door botsende leefstijlen en een gebrek aan onderling contact.
Buurtbemiddeling is een mogelijkheid om problemen op te lossen. Als inwoners er dan nog niet uitkomen, proberen diverse betrokken partijen samen tot een oplossing te komen. Een pilot moet duidelijk maken wat het effect is van de inzet van een overlastregisseur.

BOA’s

In de loop van 2023 wordt duidelijk of BOA’s de beschikking krijgen over handboeien die in geval van aanhoudingen gebruikt kunnen worden. De gemeente doet onderzoek naar nut en noodzaak.
Achtergrond is de schaarsere beschikbaarheid van de politie, waardoor de druk op de BOA’s bij zwaardere veiligheidsvraagstukken wordt vergroot.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!