Gemeente zet in op kwaliteit en forse groei aantal woningen

Gemeentehuis_mei-2022_MSL8507WEmmen/Regio – De gemeente Emmen zet in op een forse groei in de woningvoorraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie ‘BuitengeWoon Thuis in Emmen’ vastgesteld.

‘BuitengeWoon Thuis in Emmen’ is het startsein voor een forse groei in de kwaliteit en het aantal woningen in de gemeente. Er is een grote vraag naar diverse, goede en betaalbare woningen. Daarom zet Emmen met deze nieuwe woonvisie in op groei. De ambitie is om tot aan 2030 in totaal 4000 woningen te bouwen, waarbij er in alle dorpen en wijken nieuwbouwmogelijkheden komen, aldus wethouder Jisse Otter.

Ontwikkelingen vragen om nieuwe woonvisie

De woningmarkt is in de afgelopen jaren enorm veranderd. De vraag naar woningen is sterk toegenomen. Er is een verwachte huishoudensgroei en er zijn ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en migratie. Dit vraagt om een koerswijziging in het woonbeleid. Deze nieuwe woonvisie geeft duidelijke richtlijnen en biedt kaders om de ambities in de dorpen en wijken op te pakken.

Diversiteit en verduurzaming

Emmen zet niet alleen in op nieuwbouw en het toevoegen van woningen. Ook komt er meer diversiteit in het woningaanbod. De woonvisie richt zich daarom ook op herstructurering en renovatie van bestaande woningen en wijken. Verduurzaming, klimaatadaptie en het verbeteren van de leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die hierin meegenomen worden. ‘We willen dat onze huidige en nieuwe inwoners een plek kunnen vinden waar ze niet alleen graag wonen, maar waar ze zich ook thuis voelen in hun woonomgeving. Met de ambities in deze woonvisie bieden we onze inwoners een betere kans om een woon-carrière te maken in hun eigen omgeving’, geeft wethouder Jisse Otter aan.

Ruimte voor vernieuwende woonconcepten

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een appartement of grondgebonden woning. Door allerlei demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn inwoners steeds flexibeler qua relaties, werk en mobiliteit. Dit leidt tot veranderde woonbehoeftes en een toename van nieuwe woonconcepten zoals flexwonen, co-living, Tiny houses en delen van voorzieningen. De gemeente Emmen wil meer ruimte geven aan deze woonvormen.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!