Herstelruimte Emmen, een ontmoetingsplaats voor werken aan je herstel

Herstelruimte-Emmen-WEmmen – Herstelruimte Emmen heeft haar deuren geopend, een ontmoetingsplaats waar mensen welkom zijn om te werken aan hun herstel. Het kan hierbij gaan om herstel van verslaving, psychische kwetsbaarheid of andere nare ervaringen.

Steun vinden in de ontmoeting en het delen van ervaringen is de opzet, daarnaast is er een programma van cursussen en workshops op het gebied van zelfhulp, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is welkom in Herstelruimte Emmen in de Bibliotheek Emmen, ongeacht de achtergrond of diagnose.

Een match tussen het sociale domein, kunst en cultuur

Herstelruimte Emmen is een initiatief van VNN, Optimaal Leven, GGZ Drenthe en Cosis. Het is een pilot. In september 2022 wordt gekeken of het project voortgezet kan worden en in welke vorm. Ervaringsdeskundigen van elk van de organisaties vormen samen de ontwikkelgroep die de herstelruimte ontwikkelt en draaiende houdt. Zij geven vorm aan de visie, de werkwijze en het programma van Herstelruimte Emmen.
Dankzij Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging heeft het geheel een plek gekregen op het zonnigste deel van de tweede verdieping van de bieb. Voor deze twee net gefuseerde partners is het vanuit maatschappelijk oogpunt vanzelfsprekend om deze pilot te faciliteren. Het is hun uitgangspunt om kunst en cultuur in te zetten om mensen de ruimte te bieden zichzelf te ontplooien en hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een ‘match’.

Achtergrond en visie

De werkwijze en visie zijn gebaseerd op een aantal kernwaarden: steun, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, hoop, perspectief en persoonlijke ontwikkeling. Deze komen samen in het principe van Peer-support. Dat draait om het benutten van gedeelde ervaringen, begrip en wederzijdse steun. Iedereen is welkom en heeft iets bij te dragen. En samen kom je verder dan alleen.
Een ander belangrijk principe is die van de vrije ruimte. Iedereen is vrij om te komen en vrij om zelf te kiezen hoe men wil werken aan herstel. Dat kan betekenen dat ze komen reflecteren, luisteren, delen of deelnemen aan activiteiten. Niks hoeft.

Impact op de zorg

Er wordt niet behandeld op een Herstelruimte. Het is geen onderdeel van een behandeling of een behandelplan en je hoeft niet in zorg te zijn om baat te hebben bij het aanbod. Toch kan Herstelruimte Emmen een impact hebben op zorg in bredere zin. Mensen die in afwachting zijn van zorg, of er juist aan toe zijn om uit zorg te gaan, kunnen zelf bezig gaan met hun herstel. Doordat zij zo extra ondersteund worden om de regie over hun leven te pakken, kan het de druk op de zorg helpen verminderen.

Nieuwsgierig geworden?

Voor meer informatie en het actuele programma kun je kijken op: https://www.bibliotheekemmen.nl/herstelruimte-emmen.html
Vragen kun je stellen via: 085 0047 871 of via e-mail: info@herstelruimte-emmen.nl

error: De inhoud van deze website is beschermd !!