Gemeente Emmen: Grijsafval beperken met betalen per lediging

Emmen – Per 1 januari 2022 gaat de inwoner van de gemeente Emmen betalen per ophaalbeurt restafval. Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen ondergaat een verandering.

Wethouder René van der Weide: “Het huidige inzamelsysteem is financieel niet houdbaar. Dat komt omdat de verbranding van het restafval dat in de grijze container zit, jaarlijks duurder wordt.

Beter scheiden betekent minder verbrandingsafval

Daarom voeren we per 1 januari een nieuw systeem in waarmee je beloond wordt als je minder vaak het restafval aanbiedt. Door beter ons afval te scheiden, stoppen we straks minder restafval in onze grijze container.” Er wordt nu per inwoner per jaar circa 202 kilo restafval ingezameld. En in dat restafval zit nog heel veel grondstoffen zoals groente-, fruit en tuinafval, papier, plastic en glas dat in de juiste afvalcontainer moet worden aangeboden. De bedoeling is om in 2025 het restafval te hebben verminderd tot maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Om inwoners te informeren over deze nieuwe manier van inzamelen, start de gemeente Emmen begin september met een voorlichtingscampagne genaamd ‘Samen Verduurzamen’.

Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van het nieuwe systeem. Hierbij wordt ook goed gekeken naar mensen en groepen in de samenleving die door allerlei oorzaken hierbij extra geholpen moeten worden, denk aan gezinnen met veel luiers of een medische indicatie. Belangrijk bij een nieuw inzamelsysteem en het beter scheiden van afval is dat mensen hierbij gestimuleerd worden door goede informatievoorziening en leuke acties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van afvalcoaches. Maar ook extra aandacht voor handhaving is van belang.

Campagne ‘Samen Verduurzamen’

Om de inwoners voor te bereiden op de veranderingen in de afvalinzameling, start op 6 september 2021 de campagne ‘Samen Verduurzamen’. Bijvoorbeeld via billboards, het scherm op het Atlas-theater, een huis-aan-huis krant en een nieuwe website (www.afvalemmen.nl) neemt de gemeente Emmen de inwoners stap voor stap mee in deze veranderingen. In het najaar gaat de gemeente de dorpen en wijken in om met mensen in gesprek te gaan. Eén en ander afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen. Inwoners krijgen uitleg over het nieuwe systeem en worden geholpen bij het beter scheiden van afval. De campagne loopt tot de invoering van Diftar op 1 januari 2022. Ook daarna zal er nog veelvuldig gecommuniceerd worden over dit onderwerp.

Diftar-systeem per leging, niet per kilo

De nieuwe manier van inzamelen is gebaseerd op het Diftar-systeem. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Inwoners worden (financieel) geprikkeld om het huishoudelijk afval beter te scheiden, zodat er zo weinig mogelijk restafval overblijft. “Het werkt heel simpel: je betaalt per leging van de container, niet per kilo. Hoe minder vaak je de container aan de straat zet, des te minder betaal je. We combineren betaalbaarheid met een goede dienstverlening. Daarom kiezen we ervoor dat inwoners de grijze container 2-wekelijks aan de straat kunnen zetten” aldus Van der Weide. De grijze container wordt dan 1 keer per 2 weken geleegd (in plaats van 1 keer per 3 weken nu). Zo krijgen inwoners de keuze de grijze container vaker of minder vaak aan de straat te zetten. De frequentie voor het inzamelen van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT-afval (Groente-, fruit- en tuinafval) blijft hetzelfde.

stijging straatafval?

In andere media word er gesproken over een tarief van 7 euro per lediging van een grijze container. Dit bedrag word niet genoemd of bevestigd in het persbericht vanuit de gemeente, evenals dat ook het vaste jaartarief zou gaan dalen. E.e.a. is dus gewoon afwachten, net als dat deze manier van inzamelen door de gemeente niet nog meer afval op of langs de openbare weg oplevert.

Nu nog zijn er goedwillende burgers die het straatafval verzamelen en in hun eigen grijze container gooien. Deze goedwillende acties zullen hierdoor ongetwijfeld stoppen en kan er uitgekeken worden naar een stijging van het straatafval en meer rommel op straten en bermen.afval_Meerwijk-(2)

 

error: De inhoud van deze website is beschermd !!