Nachtvisser krijgt ruimte aangewezen bij Rietplas

Emmen/Regio – De gemeente Emmen wijst locaties aan in de Grote en Kleine Rietplas waar (nacht)vissen is toegestaan. Hiermee wil de gemeente ruimte bieden voor vissers in de Rietplas en tegelijkertijd overlast voorkomen.

Vis-App Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Begin juni worden de nieuwe regels ingevoerd, wordt de vis-app van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe bijgewerkt en gaat de gemeente borden plaatsen. Na 1 jaar wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. Indien nodig kunnen er vervolgens aanpassingen worden gedaan.

Hinder en geluidsoverlast

De bewoners die aan het water wonen ervaren hinder zoals geluidsoverlast en vislijnen op vaarroutes van vissers en recreanten die tegenover hun private woonomgeving vissen, waardoor hun woongenot wordt aangetast. In overleg met de wijkverenigingen Parc Sandur en Rietlanden en de hengelsportvereniging, visvereniging Het Meuntje, waterschap Vechtstromen en in afstemming met de bewoners aan de Rietplas heeft het college van burgemeester en wethouders een kaart vastgesteld waarop staat waar iemand wel en niet mag dag-vissen en nacht-vissen.

Wethouder René van der Weide: “We hebben echt gekeken hoe we wel ruimte kunnen blijven bieden voor vissers, maar de overlast ook dusdanig kunnen gaan verminderen, zodat de Rietplas een fijne plek is en blijft voor bewoners en gebruikers.”

De visplekken zijn aangewezen op basis van de volgende criteria:

1. De nachtvisplekken liggen buiten de natuurgebieden;
2. De nachtvisplekken zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg;
3. Houd rekening met voorkomen van overlast in de woongebieden;
4. Vissen vanaf de eigen steiger moet kunnen;
5. Bij zwemstranden mag niet worden gevist.

Werkzaamheden rondom Rietplas

Deze maand start de gemeente met werkzaamheden rondom de Kleine en Grote Rietplas die bijdragen aan het woongenot en mogelijkheden om te kunnen vissen.

• Om het voor vissers mogelijk te maken om met de auto bij de visvijver te komen, wordt de eerste 200 meter van de Siepeldijk (vanaf de Verlengde Herendijk) toegankelijk voor auto’s.

• Op de andere plekken worden verkeersblokkades geplaatst om te voorkomen dat auto’s in het recreatiegebied rondom de Rietplas kunnen komen. Dit gebeurt onder andere met paaltjes en gegraven greppels.

• Het watersportstrand is een zwemstrand, zoals dat is aangewezen door de provincie. Dit strand wordt aangepakt. We gaan het geleidelijker iets laten aflopen naar dieper water.

Recreatieve waarden

De Rietplas en haar omgeving is een bijzonder gebied waar wonen aan het water en recreatie in elkaar overlopen. Met name de recreatieve waarden van dit gebied zorgen voor een meerwaarde. Meerwaarde voor de bewoners die aan het water wonen én voor de vele gebruikers die hier hun ontspanning zoeken. De Rietplas heeft een (boven)regionale waarde voor de recreatie en toerisme binnen de gemeente. De gemeente Emmen werkt samen met anderen aan projecten om de Rietplas te laten bloeien, waar voor alle gebruikers plek is. Onder andere aan plannen voor de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

(Foto: archief Henk Lambers)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!