Toertochtjes op duofiets met Klazienaveense werkgroep Samen Dementievriendelijk

Klazienaveen – Toertochtjes op een duofiets samen met de Klazienaveense werkgroep Samen Dementievriendelijk. De werkgroep, bestaand uit Sienie Fischer en Bennie Schulte, pakken het sociale initiatief op met de elektrische duofiets.

De Werkgroep Klazienaveen Samen Dementievriendelijk heeft als doelstelling de inwoners van Klazienaveen en omliggende dorpen te informeren over dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. De Dorpskrant Klazienaveen had een gesprek met twee vertegenwoordigers van de Werkgroep: Sienie Fischer en Bennie Schulte.

Activiteiten

“Vaak wordt gedacht dat als men met een vorm van dementie te maken krijgt men niet meer aan activiteiten kan deelnemen,” begint Bennie het gesprek. “toch is het heel belangrijk zo lang mogelijk in beweging te blijven.”
“Ook zo lang mogelijk deelnemen aan sociale activiteiten hoort hierbij,” vult Sienie aan.
Sinds corona zijn intrede heeft gedaan zijn veel mensen met geheugen verlies geïsoleerd geraakt. Hierdoor krijgen zij als het ware te weinig prikkels. Ook de taak van de mantelzorger is hierdoor zwaarder geworden.

Toertochtjes

Vooral nu het voorjaar wordt en de weersomstandigheden beter worden en ook corona een stapje terug lijkt te doen, zou het mooi zijn dat men er weer op uit kan gaan. Vandaar dat de Werkgroep het initiatief heeft genomen fietstochtjes onder begeleiding op een elektrische duofiets te gaan organiseren. Daarvoor heeft de Werkgroep de beschikking over twee duofietsen. De duofietsen zijn twee jaar geleden geschonken door het inmiddels opgeheven Rode Kruis afd. Klazienaveen. De gelden hiervoor zijn opgehaald bij de bevolking van Klazienaveen. Ook de Dillehof/Tangenborgh hebben de beschikking over een duofiets.

Mensen die gebruik willen maken van de duofiets kunnen contact opnemen met Sienie Fischer op 06 – 195 68 602  (behalve op woensdag)

Gezocht: meerdere vrijwilligers

In de prachtige natuurgebieden rondom Klazienaveen zijn mooie brede fietspaden aangelegd waardoor mooie fietstochten gemaakt kunnen worden. De Werkgroep is nog op zoek naar meerdere vrijwilligers die iemand op de elektrische duofiets willen begeleiden. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met Sienie Fischer.