Klazienaveense veengrond naar champignonkwekerij in Brabant

Klazienaveen – In Klazienaveen is niet veel veengrond meer beschikbaar.  Eén van de laatste locaties waar nog veen beschikbaar is, wordt op dit moment afgegraven.

Een van de laatste stukjes veen in Klazienaveen wordt op dit moment afgegraven. Volgens een ruwe schatting is er nog circa 35.000 kubieke meter aan veengrond tussen de Broekweg en de Smallegang voorhanden. Het perceel, wat de afgelopen jaren als landbouwgrond gebruikt werd, wordt met  afgraving van het veen een gelijk een grondverbetering bereikt.

Het afgegraven veen vindt zijn weg naar champignonkwekerijen in Brabant. Het schijnt dat juist deze veengrond de beste voedingsbodem vormt voor het kweken van dit product. Veenafgraving_Broekweg-Smallegang-MSL01454Naar verluidt, zal het afgraven van het gehele perceel ruim twee jaar in beslag nemen. Nadien zal het opnieuw in gebruik genomen worden als landbouwgrond. Een andere functie, zoals woningbouw, zit er niet in. Het perceel grond ligt te dicht bij de Rademaker fabriek, en mag er derhalve niet gebouwd worden.