Realisatie Knarrenhof in gemeente Emmen stap dichterbij

Emmen – De Realisatie van ‘Knarrenhof’ in gemeente Emmen is een goede stap dichterbij gekomen. Het College vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel vm.b.t. de grondexploitatie.

Om een Knarrenhof te kunnen realiseren, heeft de Stichting Knarrenhof gronden nodig die nu nog in bezit zijn van de gemeente Emmen. Deze moeten als bouwrijpe kavel worden uitgegeven aan stichting Knarrenhof (grondexploitatie).

‘Hofje’

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met dit financiële deel van het plan, zodat stichting de Knarrenhof verder kan met de realisatie van de Knarrenhof. De Knarrenhof is een project waarbij senioren samen in een soort hofje wonen. Onder het motto ‘eerst de mensen, dan de wensen en dan de stenen’ worden in heel Nederland hofjes voor ‘knarren’ gebouwd.

Woonbehoefte

Mensen van verschillende leeftijden kunnen hier elk op hun eigen manier hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het hof. Ze helpen elkaar en maken gebruik van elkaars kennis en kunde, zonder enige verplichting. Wethouder Otter is enthousiast over het concept: “Het Knarrenhof biedt iets nieuws in onze gemeente. Het voorziet in een woonbehoefte en draagt ook bij aan een toekomstbestendige woningvoorraad in onze gemeente. Daarnaast bevordert het initiatief de leefbaarheid van de buurt door een gezamenlijke hoftuin en een ‘hofhuys’. Naoberschap staat hier centraal.”

veel belangstelling

Het initiatief voor het Knarrenhof project wordt genomen door Stichting Knarrenhof. Herman Hoogstraat, projectmaker van de stichting: “We zijn blij met deze stap vooruit richting bouw van een Knarrenhof in Emmen. In maart is dit plan aan geïnteresseerden gepresenteerd. Inmiddels hebben al bijna honderdvijftig huishoudens zich ingeschreven. Er is interesse genoeg!” Er is niet alleen ruimte voor koopwoningen in de Knarrenhof. Woningcorporatie Lefier realiseert er ook een aantal sociale huurwoningen.

Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier, licht toe: “Knarrenhof is een mooie, kleinschalige woonvorm waar huur en koop naadloos in elkaar overgaan en bewoners veel inspraak hebben. Hier participeren wij graag in, want dit is het wonen van de toekomst.“

Planning

De raad bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van mei. Als de raad instemt met dit voorstel, wordt de procedure gestart om het bestemmingsplan aan te passen. Mocht alles voorspoedig verlopen, dan zal op z’n vroegst eind van dit jaar de bouw starten.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!