Voedselbank Zuidoost-Drenthe dankbaar voor alle ondersteuning

Regio – De Voedselbank Zuidoost-Drenthe is belangrijk in de huidige maatschappij en kan helaas, als onmisbaar worden beschouwd. Op de foto een aantal van de vele vrijwilligers die even wat tijd vrij wisten te maken voor het maken van de foto bij het pand van de voedselbank in Emmen.

Voor de Voedselbank Zuidoost-Drenthe was 2020 een moeilijk jaar. Niet alleen de organisatie i.v.m. corona maar ook financieel gezien. Ook was de inhoud van de voedselpakketten sterk verminderd door een lager aanbod van voedsel.

Eind vorig jaar hebben, ondanks de moeilijke tijden, toch heel veel bedrijven tegen het eind van het jaar mooie schenkingen gedaan. Mede hierdoor kon er in het laatste kwartaal van het vorige jaar weer met zwarte inkt geschreven worden! En dit dankzij de vele sponsoren, bedrijven, instanties en heel veel particuliere initiatieven. Maar in het bijzonder dankzij de de goede ondersteuning van de gemeentes Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, iets waar de voedselbank bijzonder dankbaar voor is.

Supermarkten en particulieren en zelfs scholen

Iets méér dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Help jij ook mee voedseloverschotten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen? De lokale supermarkten in Zuidoost-Drenthe hebben ondanks hun zuiniger beleid om voedselverspilling tegen te gaan, toch nog heel veel gratis producten aan de voedselbank weten te leveren. De Voedselbank voorziet in Zuidoost Drenthe ruim 650 gezinnen van een voedselpakket. Dit betekend dat het aantal cliënten meer dan 1600 bedraagt!

Veel particulieren doen regelmatig een financiële bijdrage en brengen houdbaar voedsel naar ons centrale magazijn. Ook scholen hebben middels spontane acties gezorgd voor extra middelen. Daarnaast zijn er vele kerken die collectes e.d. schenken en hun beschikbare ruimten gratis beschikbaar stellen voor de uitgifte van voedselpakketten. Dit alles bijelkaar levert een bijzonder warm gevoel op en is een extra stimulans voor al de vrijwilligers die staan voor hun vrijwilligerstaak binnen de organisatie van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe.

Dankbaar

Als organisatie van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe zijn wij heel erg dankbaar aan iedereen die ons op welke wijze dan ook, steun biedt om de bevolking te helpen, zodat wij samen en met elkaar door kunnen gaan. Dank!

 

Kapitein Nemostraat 1-F
7821 AB Emmen
Website: https://www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl