Subsidie provincie voor verbeteren van bijen- en vlinderstand

Regio – Groene Bewonersinitiatieven Drenthe is een initiatief vanuit de provincie Drenthe voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers. Met deze subsidieregeling kunnen nu ook inwoners hieraan een steentje bijdragen.

Ideeën?

Verrijk jouw woonomgeving met een goed idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand. De provincie ziet graag dat de provincie Drenthe bijen- en vlinderrijker wordt. Ideeën die een goede invloed kunnen hebben op vergroening van onze leefomgeving, kunnen vanaf januari aanspraak maken op een subsidieregeling.

Subsidie 20.000 euro

Een berm inzaaien met bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen, een bijenhotel plaatsen? De provincie Drenthe heeft een subsidie van 20.000 euro beschikbaar gesteld voor alle mogelijk initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken, zodat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren.  Er kan alleen aangevraagd worden als men in de Provincie Drenthe woont.

Meer informatie/aanvragen:
Website: Provincie Drenthe

(Foto: archief Henk Lambers)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!