Congres Gevaarlijke Stoffen in Atlas Theater

Emmen/Regio – The WAT Group, Safety Analyse, het Nederlands Focal Point (TNO), de Gemeente Emmen en de Salvetti Foundation organiseren op 19 maart a.s. het “Gevaarlijke Stoffen Congres” in het Atlas Theater te Emmen.

Campagne Ministerie SZW

Het Congres heeft als doelstelling om vanuit de industrie te werken aan oplossingen voor de problemen en ongevallen die ontstaan door het werken met gevaarlijke stoffen.

Het lange termijn doel is het aantal dodelijke slachtoffers van 3.000+ per jaar zo dicht mogelijk naar ‘nul’ terug te brengen. Het congres sluit helemaal aan bij de campagne van het Ministerie SZW ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met (gevaarlijke) stoffen’.

Het programma van het Congres bestaat uit meerdere plenaire sessies waarin de problematiek van diverse kanten wordt belicht. In workshops wordt ingegaan op welke rol de industrie kan vervullen om het werken met Gevaarlijke Stoffen (nog) veiliger te maken. In de paneldiscussie willen wij afspraken maken hoe de, op deze belangrijke dag opgedane ideeën, concreet kunnen worden gemaakt en hoe wij dit zullen volgen.

Deelname

Graag nodigen wij u uit om aan dit congres deel te nemen. De deelname voor u is gratis. U kunt zich inschrijven via deze link, waarna u een bevestiging van uw deelname ontvangt. Wij zien er naar uit u op 19 maart 2020 tijdens ons congres te ontmoeten.

Namens de organisatoren van het Congres Gevaarlijke Stoffen

Ron Haandrikman MBA

Vaart N.Z. 171
7833 HJ NIEUW AMSTERDAM
Tel. 085 – 0700895
Mob. 06 543 66 660
E-mail: ronhaandrikman@safetyanalyse.nl
Web: www.safetyanalyse.nl

ARBO | KWALITEIT | MILIEU | VEILIGHEID