EOP Klazienaveen timmert aan de weg met statutenwijziging

Klazienaveen – Het EOP Klazienaveen timmert stevig aan de weg met een statutenwijziging. Door deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt om het ledental flink op te schroeven!

De Vereniging van Belangenorganisaties Klazienaveen -EOP Klazienaveen- is het overlegorgaan tussen het bestuur van de gemeente Emmen en de bevolking van Klazienaveen. Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur, de bevolking van Klazienaveen of andere betrokkenen. Het EOP Klazienaveen heeft momenteel nog een 5-tal leden.
Het gaat hierbij om de buurtverenigingen:
– Ons Belang
– De Molen
– Het Noorderlicht
– Het Kruidenveld en
– Klazienaveen-West
Wijziging statuten
Het afgelopen jaar heeft de EOP Klazienaveen gekeken op welke manier er uitvoering gegeven zou kunnen worden aan een uitbreiding met nog meer belangenorganisaties. Volgens de huidige statuten kunnen nieuwe leden alleen toegelaten worden als lid van de vereniging als zij daartoe een schriftelijk verzoek ingediend hebben en bovendien de verenigingsvorm bezitten.
In de laatste algemene ledenvergadering van het EOP Klazienaveen in 2019 is een voorstel geaccordeerd, om de eis dat een lid de verenigingsvorm heeft, te laten vervallen.  Hierop is de notaris opgedragen om de statuten te wijzigen.
Nieuwe leden
Begin 2020 kunnen dank zij deze wijziging de onderstaande nieuwe leden verwelkomd worden in het EOP Klazienaveen:
– Vereniging Sportief Klazienaveen
– Handelsvereniging Klazienaveen
– Oecumenische Werkgroep
– Stichting Historisch Klazienaveen
– Katholieke Ouderenbond Klazienaveen e.o.
– Nationale Bond EHBO vereniging Klazienaveen
error: De inhoud van deze website is beschermd !!