Uitstekende opbrengst benefiet ’t Schienvat Erica

Erica – Zaterdag 2 november vond er een benefiet plaats voor een nieuwe geluidsinstallatie in ’t Schienvat van Erica. Een happening met veel muziek, dans en lezingen, en een goede opbrengst!

Een nieuwe geluidsinstallatie in ’t Schienvat te Erica is een reeds lang gekoesterde wens. Dankzij de optredens tijdens een benefietmiddag en -avond van de vele artiesten die Erica rijk is, mag het initiatief met een uitstekende opbrengst als gelukt beschouwd worden!
“Iedere artiest die deelnam aan de benefiet kreeg slechts 20 minuten de tijd om haar-, zijn- of hun kunsten te vertonen. Eigenlijk veel te kort, wie weet is het iets om in de toekomst mee te doen,” schrijft Marielle Hensums.

sponsoring en prijzen

Hensums: “Tegen het eind van de avond was er een tussenstand van maar liefst € 5.000 aan wat binnengehaald was. Dit bedrag bestond uit sponsoring en prijzen voor diverse verlotingen dankzij diverse ondernemers en verenigingen uit het dorp. Hiernaast is er een bijdrage van de Provincie van € 500 en een bedrag van van € 3.500 uit het Prins Bernard Cultuurfonds te verwachten. Met de netto bar-opbrengst erbij lijkt het te besteden bedrag af te stevenen op ruim € 10.000. Al met al was super geslaagde en zeer succesvolle dag.”

verloting

Een verloting met als hoofdprijs een elektrische fiets, werd gewonnen door Mirjam Gerdes.

(Foto’s: Marielle Hensums)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!