Menso en Emco-groep vieren vernieuwde entree met een Open Huis!

Regio – Op vrijdag 12 april aanstaande vieren Menso en de EMCO-groep de verbouwde entree van het pand aan de Abel Tasmanstraat in Emmen, en op de zaterdag is er een Open Huis!

Officiële onthulling

Het gebouw krijgt hiermee natuurlijk een ook eigen naam. Daarmee wordt gesymboliseerd dat het EMCO-gebouw een bedrijfsverzamelgebouw is geworden met EMCO-groep en Menso als hoofdbewoners. Op 12 april maken genodigden nader kennis met deze samenwerking en komen onder leiding van dagvoorzitter Willem Gunneman, een aantal boeiende sprekers vanuit bestuur, het sociaal domein en regionale ondernemingen aan het woord.

Open Huis

Naast de officiële onthulling, is er op zaterdag 13 april van 10.00 tot 15.00 een open huis! Dan kunnen alle afdelingen worden bekeken en worden er tal van leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

Doelstellingen Menso – Emco-groep

Menso wil mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek in de samenleving. Dit is waar de medewerkers van Menso zich elke dag voor inzetten. Bijdragen aan een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Het ultieme doel is dat iedereen werkt! Menso is er voor werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen en jongeren onder de 27 jaar.

EMCO-groep biedt ruim 1350 Wsw- en Beschut Werken werknemers een passende werkplek. Daarnaast heeft ze de opdracht de afstand tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen werkzoekenden zo mogelijk te verkleinen, zodat voor hen de kans op een baan bij een andere werkgever op de arbeidsmarkt groter wordt. Gezamenlijke missie van Menso en EMCO-groep is om werknemers en werkzoekenden naar vermogen te laten werken en ze zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Door samen te werken worden er inhoudelijk en financieel goede resultaten behaald: Samen werkt! Menso en Emco-groep!

error: De inhoud van deze website is beschermd !!