Emmen – Het centraal stembureau heeft de uitslag van de verkiezing van de Dorpsraden van Erica en Zwartemeer definitief vastgesteld. Hieronder leest u welke personen zijn benoemd en met