U komt toch ook stemmen op de Dorpsraad van Zwartemeer 20 maart?

Zwartemeer – Op woensdag 20 maart 2019 zijn er weer de verkiezingen voor de Dorpsraad Zwartemeer. U komt toch ook om uw stem uit te brengen?

Op 20 maart  aanstaande vragen ook dit jaar de kandidaten van de Dorpsraad van Zwartemeer om uw stem kenbaar te maken. Uw stemt telt!
De kandidaten voor de Dorpsraad Zwartemeer zijn (van links naar rechts op de foto): Andries Ophof, Alfred Oosting, Dick Klein, Ria Hoogeveen, Hendri Kroeze, Wim Bos, Lies Hemme, Leo Hoogenberg, Catharina Olijve, Wim Schlüter.

Erkende Overleg Partner (EOP)

De Dorpsraad is een zogenaamde Erkende Overleg Partner (EOP) van de gemeente Emmen en vertegenwoordigt dus het dorp richting de gemeente. Het is van belang dat we kunnen laten zien, dat er draagvlak is in het dorp en dat er dus zoveel mogelijk stemmen worden uitgebracht. Laat zien dat u de dorpsraad belangrijk vindt en breng dus uw stem uit.

In de afgelopen jaren is de Dorpsraad van Zwartemeer samen met de bewoners actief betrokken geweest –zij het als initiatiefnemer of als klankbord- bij o.a.:

• Invulling waterbekken: van de originele plannen van een vierkante bak met water, tot wat het nu geworden is: een mooie plas waar we met elkaar trots op zijn .
• Fietspaden Kamerlingswijk en langs de Runde met inspraak van de bewoners
• Herinrichting gebied de Blokken (parkeerplaats bij de Meerstal/omgeving Spar)
• Picknickbanken op verschillende plekken in het dorp
• Herinrichting speeltuinen de Hoven en Mosveen, ook weer gezamenlijk met de bewoners
• Wegversmalling/snelheidsremmers bij de toegang van het dorp Zwartemeer

Er is nog veel meer te doen in Zwartemeer. Er is, en er zal altijd nog veel te wensen over blijven en we willen daar met uw steun aan gaan werken.

De komende jaren zal er o.a. aandacht zijn voor:

• Initiatief nemen om met alle verenigingen en bewoners een mooi en passend 150 jaar jubileum van Zwartemeer te organiseren.
• Proberen zowel voor ouderen als jongeren goede woningen in het dorp te behouden. Denk dan aan het initiatief om oudere buurten op te knappen en te proberen het Verveendershof (woningen voor ouderen bij de kinderboerderij) vorm te geven.
• Beter onderhoud van de wegen en straten en openbare terreinen.
• De sociale voorzieningen in het dorp op peil houden of te verbeteren.

Ga dus ook stemmen op de Dorpsraad van Zwartemeer op woensdag 20 maart aanstaande!

error: De inhoud van deze website is beschermd !!