De Toneelgroep Bargerveen opende vrijdagmiddag met geweerschoten de waterbuffer in het Bargerveen met schuilhutten annex ‘Pastoorsboerderij’. De Pastoorsboerderij kreeg de heel toepasselijke naam van Modo Udum Modo Sudum.