Omwonenden N34-N391 vanavond bijgepraat door provincie

Donderdagavond (vanavond) 22 november worden de omwonenden van de N34-N391 bijgepraat door medewerkers van de provincie Drenthe. Afslag Emmen-west wordt ongelijkvloers gemaakt.

na de zomer 2019

De medewerkers van de provincie Drenthe, gemeenten Emmen en Coevorden informeren de omwonenden en andere belangstellenden nader over de bouw van het nieuwe knooppunt bij Emmen-West, de aansluiting van de N34 op de Rondweg in Emmen, de N391. Dit gebeurt in verband met de aanloop naar de start van de planologische procedure in december 2018 of januari 2019. Vanaf dan ligt ook het bestemmingsplan dan ter inzage bij de gemeente Emmen.

Verdubbeling

Op deze informatieavond wordt u bijgepraat over het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure, de planning en het ontwerp van het knooppunt. Ook is er informatie over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de aansluiting op de N381. De aansluiting van de provinciale wegen N391 en N34 bij Emmen-West wordt omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Het project zal naar verwachting na de zomer van 2019 van start gaan.

informatieavond

Belangstellenden zijn van harte welkom in
Steakhouse Route 34
Oosterlangen 2
7843 PJ   Erm
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur

Historie

De N391 is aangelegd in de jaren 1999 – 2000 als 80-kilometerweg. Doel was de regio’s Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe op een goede manier met elkaar te verbinden. Daarmee kregen beide gebieden een economische impuls en werd de verkeersveiligheid verbeterd in de dorpen waar het verkeer vroeger doorheen reed.

Bij de aanleg van de weg werd al rekening gehouden met een verdere toename van het verkeer op de N391. Daarom is er meteen voldoende ruimte gecreëerd om de weg te kunnen verbreden. In 2014 is de verbreding uitgevoerd zodat het verkeer nu 100 kilometer per uur kan rijden. De gelijkvloerse kruisingen, met rotondes, worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De ongelijkvloerse kruising Roswinkel is klaar, evenals de aansluiting op de N366.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/n391/