Smalspoormuseum zet deuren spoorbreed open tijdens Open Monumentendagen

Het Smalspoormuseum in Erica zet de deuren spoorbreed open tijdens Open Monumentendagen, en de brandkast van Veldkamp wordt voor het eerst tentoongesteld!

Tijdens de Open Monumentendagen, op 8 en 9 september, zet het Industrieel Smalspoor Museum in Erica haar deuren spoorbreed open om het publiek de monumenten van het Amsterdamsche Veld te laten zien.

Unieke monumenten

Niet alleen monumenten van steen, zoals de turfstrooiselfabriek en de historische remise. Maar vooral ook de mobiele monumenten: het museum heeft een uitgebreide collectie mobiel erfgoed: locomotieven en wagons op smalspoor. Unieke monumenten: De treinen van Griendtsveen rijden nog steeds, en vormen samen met de remise de Fijn-fabriek. Ook is daarnaast het authentieke spoor op het hoogveen een uniek monument. Op zondag 9 september zijn er in en rondom het museum nog diverse extra activiteiten te zien zoals het ambacht van een smid, het werken met een historische dragline, sleepbak, en nog veel meer.

Brandkast Veldkamp

Ook zal de brandkast van Veldkamp, afkomstig uit Villa Veldkamp, voor het eerst aan het publiek worden getoond. Deze kluis heeft niet zoveel met industrieel smalspoor te maken, maar alles met de regio en de ontstaansgeschiedenis van het museum. Veldkamp gebruikte in zijn verveners jaren de kluis om van daaruit de lonen van de veenarbeiders te betalen.

Open Monumentendagen

Kom dit en de bijzondere monumenten gratis bekijken op één van de Open Monumentendagen. Iedereen is in het weekend van 8 en 9 september van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom.

Noot: Alleen voor een eventuele rondrit en rondleiding vragen wij de normale toegangsprijs.

Industrieel Smalspoormuseum
Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica

https://www.smalspoorcentrum.nl/