Voorstel Provincie en gemeente Emmen: 1,7 miljoen voor centrum Schoonebeek

Om het centrum in Schoonebeek de dringend benodigde opknapbeurt te kunnen geven, stellen de Provincie en de gemeente Emmen voor om 1,7 miljoen beschikbaar te stellen.

Tenminste, dat is het voorstel wat er door het college van B&W van de gemeente Emmen en de Provincie Drenthe op tafel gelegd is om het Pallertplein in het centrum van Schoonebeek aan te pakken. De gemeente Emmen neemt het leeuwendeel van 1,2 miljoen voor haar rekening.

hinder beperken

Wethouder René van der Weide: “We investeren volop in centrumvernieuwing in dorpen en wijken en willen ook het centrum van Schoonebeek aantrekkelijk maken. Schoonebeek heeft al een stap vooruit gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers in 2015 zelf het voortouw hebben genomen. Na de afronding van fase 1, willen we zo snel mogelijk aan de slag met fase 2 om de tijdsduur van hinder in het dorp zo veel mogelijk te beperken.“

‘samen de handen uit mouwen’

De Provincie Drenthe stelt 500.000 euro beschikbaar voor het project in Schoonebeek. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Waardering hebben wij voor inwoners en ondernemers van Schoonebeek. Zij hebben zelf gewerkt aan het mooier maken van het centrum in het dorp. Onder het motto: ‘samen de handen uit mouwen’. Een belangrijke impuls voor een vitaal platteland.”

Levendig centrumgebied

Het sterk verouderde Pallertplein in Schoonebeek wordt opnieuw ingericht, hierbij is de sloop van het Meulenbelt pand nodig om dit te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een eerste ontwerp op tafel dat na overleg met inwoners uit het dorp is vastgesteld. Dit wordt in nauw overleg met de werkgroep en de gemeente uitgewerkt tot een inrichtingsplan, waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan.

Initiatief van het dorp

Inwoners en ondernemers uit Schoonebeek sloegen in 2015 de handen ineen om een plan te bedenken om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Deze werkgroep kwam hiermee bij de gemeente en samen met de gemeente is dit plan verder uitgewerkt in twee fases. Tijdens fase 1 werd de Europaweg opnieuw ingericht met aansluitende fiets- en voetpaden. Ook de omgeving van het ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en de aansluitende parkeerplaats werd aangepakt.

definitief besluit

Gemeenteraad en Provinciale Staten De gemeenteraad van Emmen en de Provinciale Staten besluiten in april of de financiële bijdragen definitief beschikbaar gesteld kunnen worden.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!