3,4 Miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor Emmer binnenstad

Samen werken aan een aantrekkelijke Emmer binnenstad. Er is 3,4 Miljoen euro aan “Subsidies Binnenstadsfonds” beschikbaar.

Ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren in het centrum van Emmen kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidies.

verplaatsen van winkels

Om te zorgen dat Emmen een vitale en bruisende binnenstad houdt, moeten verschillende functies meer gebundeld worden. Zo ontstaat een compact centrum met wonen, werken, winkelen, horeca en recreëren met een diversiteit aan cultuur en evenementen. Daarom is er een binnenstadsfonds voor winkeliers en vastgoedeigenaren. Met subsidies voor het verplaatsen van winkels naar de kern van het winkelgebied, het veranderen van winkels in panden met andere functies of het verbeteren van gevels. De vier subsidieregelingen zijn een onderdeel van de omgevingsvisie Emmen Centrum.

planontwikkelingssubsidie

De verplaatsingsubsidie is bedoeld voor winkeliers die willen verplaatsen naar het kernwinkelgebied. De transformatiesubsidie is bedoeld voor pand eigenaren die een winkel of leegstaand pand willen transformeren naar een andere functie zoals bijvoorbeeld wonen. Met de planontwikkelingssubsidie kunnen vastgoedeigenaren een professioneel bedrijf inschakelen voor planvorming. Hiermee kunnen zij kosten voor bijvoorbeeld een architect betalen die met hen meedenkt in andere mogelijkheden voor hun pand. De gevelverbeteringssubsidie is ingesteld om pandeigenaren in het Oude Centrum te stimuleren om hun gevel op te knappen.

€3.441.000,- beschikbaar

In totaal heeft de gemeente €3.441.000,- beschikbaar voor de subsidieregelingen. De helft hiervan wordt betaald door de provincie Drenthe.

Meer informatie over de uitgangspunten van de centrumvisie en de subsidievoorwaarden staat op www.centrumvisieemmen.nl.