Nieuw diploma nodig voor vrijwilliger in dorpshuis en sportkantine

Vanaf 1 mei 2018 is een nieuw diploma benodigd voor het runnen van een sportkantine of dorpshuis.

Alleen al in Klazienaveen zijn er al een zestal dorpshuizen en meerdere sportkantines die drijven op de inzet van vrijwilligers. Heel vaak draait de kantine op (oud) bestuursleden die zelf vrijwel nooit meer aanwezig zijn of achter de bar staan, terwijl hij of zij nog steeds verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Een onwenselijke situatie, vandaar dat er een ‘nieuw’ diploma nodig is na 1 mei 2018.

verouderde diploma’s ongeldig

Voor 1 mei 2018 dient het juiste diploma aanwezig te zijn om nog langer de al verstrekte drankvergunning te mogen blijven gebruiken. Op deze datum worden namelijk alle verouderde diploma’s ongeldig verklaard door de nieuwe wetgeving. Voor de genoemde datum moet dan ook het geldige diploma behaald zijn en de houder ervan als verantwoordelijke in het centrale register opgenomen zijn.

centrale register

De gemeenten mogen na 1 mei 2018 alleen nog een drank- en horecavergunning verlenen als de bestuursleden en medewerkers van de betreffende vereniging of dorpshuis in dit centrale register zijn opgenomen.
Hiervoor is na 1 mei 2018 het diploma ‘sociale hygiëne’ nodig of een zogeheten verklaring van ‘vakbekwaamheid café- en slijtersbedrijf’. Bij het afgeven van vergunningen zijn de gemeenten verplicht te controleren of degenen, die de vergunning aanvragen, in het centrale register voorkomen. En om in het centrale register opgenomen te worden moet er eerst het nieuwe diploma behaald worden.

controle

Dorpshuizen, verenigingen ed. zullen met hun vrijwilligers die na 1 mei in het nieuwe jaar nog niet over het juiste diploma beschikken, niet onmiddellijk in de problemen komen. De gemeente moet hiervoor het komende jaar eerst alle dorpshuizen en verenigingen nog eens gaan controleren op de nieuwe diploma’s en het centrale register raadplegen.

Wil je weten welke bewijsstukken recht kunnen geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne of op het SVH Diploma Sociale Hygiëne? Klik dan hier om naar het overzicht van bewijsstukken te gaan.

Hier kunt u het Register Sociale Hygiëne  raadplegen.

 

(Bronnen: DvhN,  BOKD, SVH)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!