Oproep om vandaag 4 oktober douche en toiletgebruik te matigen

De inwoners van Emmen en omgeving worden verzocht om vandaag 4 oktober, het douche- en toiletgebruik te matigen.

Vandaag wordt de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen aan de Nieuw-Amsterdamsestraat gerenoveerd, een klus dat binnen twaalf uur tijd opgeleverd dient te worden. Op deze locatie aan de Nieuw-Amsterdamsestraat komen alle rioolleidingen vanuit de regio bijeen.

rioolpersleidingen afgekoppeld

Per 24 uur verwerkt de zuiveringsinstallatie ruim 30 miljoen liter afvalwater. Bij regen kan dit wel oplopen tot ruim 130 miljoen liter afvalwater wat er door de installatie verwerkt dient te worden. Gedurende de klus worden alle rioolpersleidingen op de RWZI in Emmen afgekoppeld, waardoor het rioolstelsel in de gemeente Emmen langzaam aan vol zal geraken.

beperk douche en toilet gebruik

Door Vechtstromen is berekend dat er ongeveer twaalf uur tijd is voordat het stelsel zo vol is gelopen, dat het vuile water een uitweg zoekt via bijvoorbeeld straatkolken. Het waterschap en de betrokken aannemers doen er alles aan om de werkzaamheden binnen 12 uur af te ronden.

Ook zware regenval kan flink problemen gaan opleveren, reden temeer, om aan de bewoners te vragen om het gebruik van het toilet en de douche te beperken om overlast te voorkomen.

tankwagens

Afgelopen nacht zijn de gemalen, die het  rioolwater richting de rioolzuiveringsinstallatie pompen, al door Vechtstromen stilgelegd. Zodra het afvalwater tot stilstand is gekomen, worden de leidingen met grote ballonnen afgesloten en de rioolbuizen doorgezaagd en aangesloten op de nieuwe installatie. Er zullen gedurende de gehele dag tankwagens rijden om zoveel mogelijk rioolwater at te voeren naar de rioolinstallatie.

Na een uitgebreide controle, zullen in de middag de gemalen gefaseerd opnieuw in bedrijf gesteld worden. De gehele operatie zal vandaag door diverse aannemers en het waterschap nauwkeurig uitgevoerd gaan worden.

https://www.youtube.com/watch?v=d2Dp5m1OhMo

(Foto: archief klazienaveenlokaal.nl)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!