Europese successen voor Emmen

Steden en regio’s grijpen steeds vaker de kans om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van Europees beleid.

samenwerkingsprogramma SEREH

Zo is mede dankzij het vernieuwende samenwerkingsprogramma SEREH tussen Emmen en Haren (DLD) de Europese energiewetgeving gewijzigd om nog beter grensoverschrijdend te kunnen samenwerken. De lobby vanuit Emmen richting Brussel blijkt steeds succesvoller.

economische en innoverend

Sinds vijf jaar zijn de vier grotere noordelijke steden/gemeenten Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden het samenwerkingsverband NG4 gestart en twee jaar geleden is een gezamenlijke lobbyist aangesteld om de belangen van de NG4 in Brussel te behartigen. Daarnaast loopt de lobby in Brussel ook via deelname van wethouder Bouke Arends aan het Comité van de Regio’s en de Commissie Coter. Mede door zijn werk in deze commissies kan Emmen zich ook binnen Europa profileren als economische en innoverende stad.

toekomstige energiesystemen

Project SEREH zorgt voor Europese wetswijziging
SEREH is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Emmen en Stadt Haren en is een voorbeeld voor grensoverschrijdende en lokale samenwerking. Het SEREH-project zorgt voor een vernieuwde blik op toekomstige energiesystemen. De uitdaging ligt bij de grote behoefte aan energie vanwege de sterke (groene) chemiesector in Emmen.

Er wordt echter nog vrij weinig hernieuwbare energie opgewekt in Emmen, maar des te meer aan de Duitse kant van de grens, in Haren. Haren kent een groene energie-opwek van bijna 150% van de energiebehoefte, terwijl dit overschot niet kan worden gedeeld met Emmen. Dit komt door de wettelijke beperkingen in grensoverschrijdende energiesamenwerking. Hier heeft Emmen actief op ingespeeld door, met inschakeling van de NG4 lobbyist in Brussel, contacten te leggen met de Europese Commissie. Om de uitvoering van SEREH (en daarmee ook van andere grensoverschrijdende energieprojecten) mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie vervolgens besloten om de energiewetgeving aan te passen omdat deze klaarblijkelijk niet op de praktijk aansluit. Het is dus ook voor een lokale overheid mogelijk om wet- en regelgeving in Europa actief te beïnvloeden.

Intelligente vervoerssystemen

Een andere opmerkelijke activiteit vanuit Emmen in Brussel is het rapport dat wethouder Bouke Arends voor het Comité van de Regio’s heeft opgesteld over slimme transportsystemen. “Als rapporteur namens alle regio’s en steden binnen de Europese Unie houd ik mij bezig met het opstellen van een visie op de strategie voor de hele EU voor C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) en automatisch transport”. Een onderwerp dat nog verre toekomst lijkt, maar in werkelijkheid een stuk dichterbij is”, aldus Bouke Arends.

“De ontwikkeling van slimme en groene vervoerssystemen is belangrijk. Niet alleen in economisch opzicht, maar vooral ook voor de veiligheid van de gebruikers; voor een beter milieu en uiteindelijk (bij volledig automatisch transport) ook voor de sociale inclusie. Op termijn kan openbaar vervoer ook weer binnen het bereik komen van mensen die daar nu van verstoken zijn ”.

Regio’s gaan belangrijke rol spelen

Het eerste ontwerprapport dat wethouder Arends heeft opgesteld, is door de Commissie Coter van het Comité van de Regio’s met slechts één stem tegen overgenomen. Daarbij bleek dat de rapportage mag rekenen op de steun van de Europese Commissie. Dat betekent dat de rapportage zeer waarschijnlijk in oktober wordt vastgesteld door het voltallige Comité van de Regio’s. Bouke Arends: “Belangrijke winst is dat werd uitgesproken dat C-ITS en geautomatiseerd transport niet alleen in de grote Europese corridors ontwikkeld en uitgerold moet worden, maar zeker ook daarbuiten, zoals in kleinere steden en in de regio’s. Dit biedt kansen voor regio’s als Emmen.”

error: De inhoud van deze website is beschermd !!