Op reis binnen Europa? Kijk vooraf naar de in- en uitvoerregels!

Gaat u binnenkort op reis binnen de Europese Unie? Dan is het verstandig om vooraf even naar de wetgeving te kijken over wat er wel of niet ingevoerd mag worden of hoeveel.

Neemt u alcohol houdende drank of tabak mee en reist u binnen de Europese Unie? Dan mag u voor eigen gebruik meenemen :

– 110 liter bier
– 90 liter wijn, waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn
– 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port
– 10 liter gedistilleerde drank, zoals whisky, cognac, jenever
– 800 sigaretten
– 400 cigarillo’s (sigaren met een max. gewicht van 3 gram per stuk)
– 200 sigaren
– 1 kilo rooktabak (waterpijptabak is ook rooktabak)

Wat mag u niet zomaar meenemen?

Voor een aantal producten gelden aanvullende regels, ook als u op reis bent binnen in de Europese Unie. Vraag bij de Douane van de landen van doorreis en uw bestemming wat daar de regels zijn. Die kunnen licht afwijken van de regels die in Nederland gelden. Hieronder een paar voorbeelden:

– bedreigde dier- en plantensoorten
– kunst en antiek
– (speelgoed)wapens
– verdovende middelen

liquide middelen

Neemt u € 10.000 of meer mee als u de Europese Unie in- of uitreist?
Dan moet u aangifte doen van liquide middelen die u bij u hebt bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie. Met het doen van aangifte voldoet u aan de meldingsplicht. U hoeft geen belasting te betalen.

Aangifte doet u met het aangifteformulier. Welke gegevens u moet invullen staat op dat formulier. U kunt het aangifteformulier liquide middelen downloaden of erom vragen bij de Douane. U kunt het formulier invullen op de (lucht)haven van aankomst of vertrek. U mag ook een aangifteformulier uit één van de andere landen van de Europese Unie (EU) gebruiken.

Reist u binnen de Europese Unie? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Let op: In een aantal landen van de EU moet u op grond van nationale wetgeving wel aangifte doen als u liquide middelen meeneemt uit een ander land van de EU. In Nederland is dat niet zo.

Meer informatie vind u op de website van de Belastingdienst

error: De inhoud van deze website is beschermd !!