Nieuwe expositie “De Wereld van Jans” in museum Brands Nieuw-Dordrecht

Een nieuwe expositie in het verbouwde museum Brands: “De Wereld van Jans”, het museum van de bijzondere verhalen vanaf zaterdag 25 maart.

nieuwe expositie

Vanaf 25 maart is in Museum Collectie Brands een nieuwe expositie te zien, getiteld: “ De Wereld van Jans”. Met een kleine verbouwing en herinrichting is het museum teruggebracht in de sfeer van de dagen waarin Jans de boerderij bewoonde en de manier waarop hij zijn collectie verzamelde.

De glazen vitrines zijn vervangen door open stellingen en wanden met open kistjes, waarin een groot deel van zijn uitgebreide verzameling wordt uitgestald. De collectie is opgebouwd uit de diverse onderdelen van zijn verzameling, zoals munten en penningen, gebruiksvoorwerpen bij rouw en dood, gewichten en weeginstrumenten, grafzerken en de geschiedenis van Jans en zijn familie met het ontstaan van het museum.

In verschillende ruimtes zijn beeldschermen geplaatst waarop in films het leven van Jans is te zien en waarin hijzelf vertelt over de verschillende onderdelen van zijn verzameling.

Historie van Jans, zijn verzameling en het museum

De in 1932 Nieuw Dordrecht geboren Jans Brands is een bijzonder mens. Hij begon al zeer jong met het verzamelen van allerlei voorwerpen en boeken die zijn bijzondere interesse hadden. En omdat hij een heel brede belangstelling had, nam zijn collectie in al zijn verscheidenheid al gauw een buitenproportionele omvang aan.

Als ongetrouwd man bewoonde hij zijn hele leven de boerderij aan de Herenstreek, waar hij geboren is. En ofschoon hij, na het overlijden van zijn ouders, als alleenstaande over veel (woon-) ruimte beschikte, puilden al gauw alle kamers, de kelder en de zolder uit van de enorme hoeveelheden boeken, waaronder heel oude uit 1600, tijdschriften en kranten en alle mogelijke voorwerpen, waaronder: archeologische, rouw- en begrafenis voorwerpen, gewichten, munten, penningen, kindersspeelgoed en spullen uit grootvaders/ moeders tijd en oude documenten en handschriften.

Tegen de tijd dat Jans op leeftijd kwam, besloot hij zijnboerderij te verlaten en zijn verzameling overdragen aan de Nieuw-Dordrechtse/Emmense gemeenschap en wilde hij dat zijn boerderij een museum werd. Eind oktober 1991 werd de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel opgericht met de bedoeling zo de collectie te behouden en een museum te realiseren.

Met financiële steun van provincie- en gemeentebestuur, werd na een inventarisatie door deskundigen een museum gesticht in zijn boerderij,
omdat vele zeer waardevolle voorwerpen van werkelijk museale kwaliteit in de verzameling werden gevonden.

Het museum toont niet alleen de collectie van Jans in al zijn verscheidenheid, waarmee een blik getoond wordt in “De Wereld van Jans”, maar vertelt ook de verhalen en bijzonderheden achter ieder voorwerp, dat Jans om die reden aan zijn collectie heeft toegevoegd. Die twee aspecten maken een bezoek aan het museum niet alleen de moeite waard, maar ook spannend.

De expositie “De Wereld van Jans” is te bezichtigen vanaf zaterdag 25 maart 2017.

Museum Collectie Brands:
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht
0591-393400 (tijdens openingstijden)
E-mail: info@collectie-brands.nl

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!